headerRuKorepetycje.pl

powrot

Regulamin korzystania z serwisu Rukorepetycje.pl.


§ 1

Informacje ogólne

1. Niniejszy dokument, zwany dalej "Regulaminem", określa warunki korzystania z Serwisu Rukorepetycje.pl i oferowanych w nim usług. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne akceptacją wszystkich warunków Regulaminu.

2. Terminy użyte w Regulaminie:

a. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem www.rukorepetycje.pl

b. Operator - właściciel i administrator Serwisu, odpowiedzialny za funkcjonowanie Serwisu i za oferowane w nim usługi

c. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu i dostępnych w nim usług

d. Usługi - przeglądanie stron Serwisu, korzystanie z darmowych lekcji próbnych, zakładanie konta, logowanie się do konta, korzystanie z płatnych lekcji, korzystanie z innych opcji i funkcji w Serwisie

e. Lektor - osoba fizyczna prowadząca zajęcia z zarejestrowanymi Użytkownikami w Serwisie, za pośrednictwem internetu


§ 2

Oferta Serwisu

1. Ofertę Serwisu stanowi Kurs językowy, który jest prowadzony za pośrednictwem „panelu studenta” oraz przekazu audio-video, przez internet.

2. Kurs prowadzony jest odpłatnie, wg cen podanych w Serwisie.

3. Po pozytywnej rejestracji w Serwisie, Użytkownik otrzymuje dostęp do Serwisu – panelu studenta, w którym prowadzone są zajęcia z Lektorem.

4. Serwis oferuje trzy nieodpłatne lekcje próbne. Po odbyciu których Użytkownik może wnieść opłatę za korzystanie z lekcji w trybie normalnym.

5. Czas dostępu do Serwisu jest ograniczony i wynosi 6 miesięcy od chwili ostatniej wniesionej opłaty za godziny lekcyjne.

6. Jeśli użytkownik jest zdecydowany na ponowne korzystanie z Serwisu, po odłączonej usłudze w wyniku nie korzystania z Serwisu przez ostatnie 6 miesięcy, Użytkownik musi zwrócić się do Operatora Serwisu z prośbą o ponowne włączenie dostępu. Prośbę swą musi kierować do Operatora Serwisu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres której jest podany w Serwisie.

7. Operator zastrzega sobie prawo do odłączenia usługi korzystania z Serwisu wszystkim Użytkownikom, jedynie z ważnej przyczyny losowej, uniemożliwiającej mu dalsze świadczenie Usług, np. zmuszającej go do zamknięcia lub sprzedaży Serwisu.

8. Operator podejmuje wszelkie starania, aby Serwis i oferowane w nim usługi były dostępne dla Użytkowników nieprzerwanie, przez możliwie najdłuższy czas.


§ 3

Lekcje próbne

1. Serwis daje możliwość odbycia trzech nieodpłatnych Lekcji próbnych, w celu zapoznania się z ofertą Serwisu.

2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmian w ilości proponowanych nieodpłatnych godzin próbnych lub całkowite ich zlikwidowanie, jeśli uzna że są one niekorzystne z celów marketingowych.


§ 4

Zakładanie konta (Rejestracja) i logowanie

1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.

2. Warunkiem założeniem konta w Serwisie są prawidłowo wypełnione wszystkie wymagane pola oraz akceptacja przez Użytkownika niniejszego Regulaminu. Podczas rejestracji wymagana jest akceptacja niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenie pola „Akceptuję regulamin Serwisu„. Użytkownik tym samym potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje Regulamin Serwisu.

3. Do rejestracji wymagane jest podanie poprawnego i działającego adresu e-mail, należącego do Użytkownika.

4. Konto po założeniu musi zostać aktywowane przez Użytkownika poprzez kliknięcie na specjalny odnośnik (link) w mailu aktywacyjnym. Mail aktywacyjny jest generowany i wysyłany automatycznie w momencie założenia konta na podany przez Użytkownika adres e-mail.

5. Zalogować się można tylko na prawidłowo założone i aktywne konto.

6. Konta nieaktywne mogą być usuwane przez Operatora po upływie 7 dni od ich założenia.

7. Do zalogowania się na swoje konto wymagane jest podanie prawidłowego loginu (nazwy użytkownika) i hasła.

8. Jeśli Użytkownik zapomni swoje hasło lub login, może go odzyskać zwracając się do Operatora Serwisu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, której adres podany jest w Serwisie.

9. W przypadku utraty loginu Użytkownik musi przedstawić Operatorowi dane pozwalające jednoznacznie odszukać jego konto w bazie danych.


§ 5

Użytkowanie konta

1. Z jednego konta może korzystać tylko jeden Użytkownik.

2. Jeden Użytkownik może mieć tylko jedno konto. Użytkownik nie ma prawa założenia drugiego konta do korzystania z serwisu. Założenie drugiego konta w Serwisie wiąże się z naruszeniem Regulaminu, zablokowaniem konta i utratą środków zgromadzonych na koncie.

3. Pod pojęciem „środki zgromadzone na koncie”, Operator rozumie wykupione przez Użytkownika godziny lekcyjne.

4. Użytkownik jest zobowiązany do możliwie punktualnego stawienia się na umówione lekcje. Spóźnienie większe niż 20 minut, wg zegara umieszczonego w Serwisie, jest traktowane jako lekcja która nie odbyła się z przyczyn nie związanych z Serwisem.

5. Jeśli z przyczyn nie związanych z Serwisem Użytkownik nie odbędzie wykupionej, umówionej lekcji, wówczas lekcja ta przepada, bez możliwości zwrotu pieniędzy za nią.

6. W calach informacyjnych, przypomnienia Operator umieścił w Serwisie, w panelu studenta informację przypominającą o możliwie punktualnym stawieniu się na umówione lekcje.

7. Umówione lekcje Użytkownika z lektorem odbywają się punktualnie o umówionej godzinie, punktualnie wg zegara umieszczonego w Serwisie, wg przyjętego czasu polskiego.

8. Użytkownik zobowiązany jest chronić swoje hasło do konta przed poznaniem go przez osoby trzecie. Zabronione jest publikowanie, użyczanie, sprzedawanie hasła w jakiejkolwiek formie.

9. Użytkownik zalogowany do swojego konta na komputerze dostępnym publicznie (umieszczonym np. w szkole, w kawiarni internetowej itp.) jest zobowiązany do wylogowania się bezpośrednio po zakończeniu korzystania z Serwisu, poprzez naciśnięcie odnośnika "Wyloguj".

10. Użytkownik jest zobowiązany do ochrony swojego loginu i hasła także w przypadku korzystania z komputera dostępnego publicznie (umieszczonym np. w szkole, w kawiarni internetowej itp.)

11. Operator nie odpowiada za skutki utraty hasła na rzecz osoby trzeciej.

12. Użytkownik może logować się do swojego konta z dowolnego komputera podłączonego do internetu.

13. Do logowania się i korzystania z Kursu można używać wielu komputerów, lecz nie jednocześnie.


§ 6

Zamówienia i płatności

1. Podane w Serwisie ceny są cenami brutto.

2. Cena za dostępne w Serwisie godziny lekcyjne do wykupienia jest podana w koszyku zamówień. Po wybraniu ilości godzin lekcyjnych i wciśnięcia przycisku "Dodaj do koszyka", podana kwota w koszyku jest ostateczną kwotą do zapłaty. Nie występują dodatkowe lub ukryte opłaty.

3. Obsługa płatności jest realizowana w sposób automatyczny i samoobsługowy przy współpracy z zewnętrzną firmą pośredniczącą „Krajowy Integrator Płatności S.A.”, z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, zwaną dalej "Operatorem Płatności", prowadzącą serwis do obsługi płatności elektronicznych pod adresem tpay.com, dawniej transferuj.pl.

4. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany ilości wykupionych godzin przez Użytkownika, jeśli kwota podana w koszyku do opłaty, jest inna od kwoty wpłaconej na rzecz Operatora za pośrednictwem Operatora płatności. Jeśli kwota wpłacona przez Użytkownika jest inna od kwoty podanej do opłaty, operator ma prawo zmienić ilość wykupionych godzin zgodnie z wpłaconą kwotą. Wówczas wybrana kwota - podana w koszyku nie jest brana pod uwagę.

5. Oplata za godziny lekcyjne jest możliwa tylko dla Użytkowników posiadających założone konto w Serwisie i zalogowanych na konto.

6. Płatności są realizowane zgodnie z regulaminem Operatora Płatności.

7. Operator ma prawo dokonać anulowania zakupionych godzin lekcyjnych, gdy Operator Płatności nie stwierdzi wymaganych środków w określonym terminie (10 dni dla przelewów bankowych, 5 dni dla pozostałych form płatności).

8. W momencie odbioru płatności przez Operatora Płatności, informacja ta zostaje automatycznie przesłana do oprogramowania Serwisu i powoduje automatyczne dodanie wykupionych godzin lekcyjnych. Łączna liczba wykupionych godzin przez Użytkownika jest podana w panelu studenta, po zalogowaniu na konto. Operator nie odpowiada za problemy lub trudności powstałe w trakcie realizacji płatności, gdyż nie bierze bezpośrednio udziału w obsłudze płatności.

9. Wszelkie reklamacje płatności zgłaszane przez Użytkowników do Operatora są przekazywane do Operatora Płatności. Operator w miarę możliwości pomaga Użytkownikom rozwiązywać ewentualne problemy z płatnościami i reprezentuje Użytkowników wobec Operatora Płatności.

10. Płatności Użytkowników są rejestrowane poprzez Operatora Płatności, który odpowiada za bezpieczeństwo transakcji i bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników.

11. Operator nie uzyskuje dostępu do poufnych danych bankowych Użytkowników, w szczególności do numerów kart kredytowych lub danych logowania. Dane te są wprowadzane przez Użytkowników na formularzach należących do Operatora Płatności lub odpowiednich banków. Za bezpieczeństwo tych danych odpowiada właściciel odpowiedniego formularza.


§ 7

Wymagania techniczne i rozwiązywanie problemów

1. Do korzystania z Kursów wymagane są:

a. Komputer z łączem internetowym (zalecane jest stałe łącze szerokopasmowe

b. Jedna z nowoczesnych i popularnych na rynku przeglądarek internetowych

c. Ekran (monitor) o szerokości minimum 1024 piksele.

d. Włączona obsługa języka skryptowego JavaScript

e. Włączona obsługa cookies

f. Zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player 8.0 lub nowsza

g. Opcjonalnie: przeglądarka dokumentów PDF

h. Karta dźwiękowa z podłączonymi głośnikami i mikrofonem lub słuchawkami z mikrofonem (do prowadzenia rozmów audio-video online)

2. Operator w miarę możliwości pomaga Użytkownikom rozwiązywać zgłoszone przez nich problemy techniczne.

3. Operator nie odpowiada za usterki lub ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego i oprogramowania, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają dostęp lub uniemożliwiają odbycie kursów, także korzystanie pełnej funkcjonalności panelu studenta.


§ 8

Cookies

1. Cookies to małe pliki tekstowe nieszkodliwe ani dla Użytkownika, ani dla jego komputera i jego danych. Pełnią one rolę techniczną, przechowując identyfikator sesji zalogowanego Użytkownika oraz pozwalając zapamiętać preferencje Użytkownika.

2. Korzystanie z Serwisu wymaga włączenia obsługi cookies w przeglądarce. Wyłączenie cookies lub korzystanie z przeglądarki nie obsługującej cookies oznacza brak możliwości zalogowania się do konta i korzystania z pełnego dostępu do zasobów Serwisu.


§ 9

Dane osobowe

1. Dane osobowe w systemie Serwisu są gromadzone tylko dla celów statystycznych i administracyjnych, aby lepiej dopasować treści i usługi Serwisu do oczekiwań naszych Użytkowników.

2. Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim żadnych danych personalnych czy adresowych pozyskanych bezpośrednio lub pośrednio od Użytkowników.


§ 10

Zasady kontaktu z Operatorem

1. Kontakt z Operatorem jest możliwy za pomocą adresu e-mail: biuro@rukorepetycje.pl

2. Użytkownik może i powinien zgłaszać Operatorowi wszystkie problemy, jakie napotkał podczas korzystania z Serwisu i Kursów.

3. Operator odbiera zgłoszenia i realizuje je wg kolejności ich napływania, odpowiada na zgłoszenia najszybciej jak jest to możliwe.

4. Jeśli Użytkownik nie uzyska odpowiedzi po 3 dniach roboczych od momentu wysłania zgłoszenia, a treść jego zgłoszenia jednoznacznie wskazuje na to, że oczekuje on odpowiedzi od Operatora, powinien przyjąć, że z przyczyn technicznych zgłoszenie nie dotarło do Operatora lub odpowiedź Operatora nie dotarła do Użytkownika. W tym przypadku Użytkownik powinien ponownie wysłać zgłoszenie na adres e-mail, podany w p. 1.

5. Zgłoszenia wysyłane z adresów zagranicznych, utrzymywanych przez operatorów pocztowych oferujących darmowe i anonimowe skrzynki (np. yahoo.com, hotmail.com itp.) mogą być błędnie traktowane jako spam i blokowane przez operatora pocztowego zarządzającego skrzynkami Operatora, na co Operator nie ma wpływu.


§ 11

Wysyłanie wiadomości do Użytkownika

1. Operator ma prawo do wysyłania Użytkownikowi wiadomości administracyjnych związanych z działalnością Serwisu, i Usługami, a także informacji o promocjach i zmianach w ofercie handlowej.

2. Jeśli Użytkownik nie życzy sobie otrzymywania informacji o promocjach i zmianach w ofercie handlowej, swą prośbę o odłączenie powinien zgłosić Operatorowi na adres e-mail.


§ 14

Ochrona Serwisu i materiałów lekcyjnych w nim zawartych prawem autorskim

1. Wszelkie materiały użyte w Serwisie objęte są prawem autorskim. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, dystrybuowanie, sprzedaż, publikowanie, umieszczanie lub transmitowanie materiałów i stron Serwisu w jakiejkolwiek postaci i jakąkolwiek metodą bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Operatora.

2. Zabronione jest wykorzystywanie materiałów umieszczonych w Serwisie w celach zarobkowych, w szczególności do prowadzenia lekcji lub korepetycji, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Operatora.


§ 15

Usuwanie konta

1. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta w każdej chwili.

2. Usunięcie konta oznacza bezpowrotną utratę dostępu do konta, oraz utratę innych danych zapisanych na koncie.

3. W celu usunięcia konta Użytkownik powinien zgłosić swą chęć drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

4. Operator zastrzega sobie możliwość archiwizowania informacji o usuniętych kontach w celach administracyjnych i statystycznych.

5. Operator zastrzega sobie możliwość administracyjnego zablokowania lub usunięcia konta, które Użytkownik używa niezgodnie z Regulaminem.


§ 16

Postanowienia końcowe

1. Operator nie gwarantuje, że w materiałach zawartych w Kursie nie ma żadnych błędów merytorycznych wpływających na jakość przekazywanej wiedzy. Podejmujemy wszelkie starania, aby eliminować wszelkie błędy zawarte w Serwisie.

2. Operator nie odpowiada za ewentualne faktyczne lub domniemane szkody wynikające z korzystania z Kursów oraz innych usług Serwisu.

3. Użytkownik, który nie akceptuje Regulaminu, powinien natychmiast opuścić Serwis i nie korzystać z jego Usług.